Legislatia in domeniul psihologiei- Legea 213/2004 reglementari privind activitatea psihologului în România

- Legea nr.295/2004 – privind regimul armelor si munitiilor

- legea 333/2003

- legea 17/1996

- H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

- Legea Sanatatii si Securitatii in munca nr.319/2006Capitolul 2, sectiunea 5 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor si munitiilor –

Conditii cu privire la procurarea, instrainarea, detinerea, portul si folosirea armelor neletale de catre persoanele fizice

Art. 58 – Procurarea si instrainarea armelor neletale
(1) Cetatenii romani si strainii cu sedere legala in Romania, care au implinit varsta de 18 ani, pot sa procure arme neletale, precum si munitia aferenta, de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme, in conditiile notificarii prealabile a organelor prevazute la art. 12 alin. (1).
(2) Armele prevazute la alin. (1) nu pot fi instrainate sau imprumutate de catre posesorii acestora, cu exceptia cazului in care acestea sunt depuse la organul de politie competent, la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor, la intrarea in institutiile publice, in mijloacele de transport naval ori aerian, precum si in alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, in vederea depozitarii sau instrainarii.

Art. 59 – Certificatul de detinator
(1) Persoanele care au procurat arme neletale au obligatia ca, in termen de 5 zile de la data procurarii, sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. 12 alin. (1), in vederea eliberarii certificatului de detinator.
(2) Certificatul de detinator confera titularului dreptul de detinere, port si folosire a armelor inscrise in acest document.
(3) Titularii certificatului de detinator pot trece frontiera de stat a Romaniei cu armele inscrise in acest document, fara a le putea instraina in afara teritoriului Romaniei.
(4) Procedura notificarii prealabile, mentionata la art. 58 alin. (1), precum si a acordarii certificatului de detinator se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 60 – Pastrarea armelor neletale
Posesorii armelor neletale au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu sau resedinta, astfel incat sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala.

Art. 61 – Introducerea armelor neletale pe teritoriul Romaniei de catre straini
(1) Strainii pot introduce in Romania arme neletale, numai dupa obtinerea avizului de introducere a armelor in tara, acordat de Inspectoratul General al Politiei Romane si transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale Romaniei din strainatate.
(2) Avizul de introducere a armelor in tara se acorda daca solicitantul indeplineste urmatoarele conditii:
a) a implinit varsta de 18 ani;
b) face dovada detinerii legale a armelor in statul in care se afla;
c) face dovada incadrarii armelor in categoria armelor neletale prevazuta in anexa, in conformitate cu normele de omologare stabilite in conditiile legii.
(3) Procedura acordarii avizului prevazut la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 62 – Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare
(1) Persoanele prevazute la art. 58 alin. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinata pentru autoaparare, dintre cele procurate in mod legal.
(2) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoaparare, in urmatoarele conditii:
a) in locuri aglomerate, stadioane, sali de spectacol si adunari publice, precum si in alte locuri in care folosirea acestor arme este interzisa prin lege;
b) daca detinatorul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, produselor sau substantelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori in stare avansata de oboseala sau sufera de afectiuni temporare, de natura sa genereze o stare de pericol in conditiile in care poarta arma asupra sa.

Art. 63 – Uzul de arma neletala destinata pentru autoaparare
(1) Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale, destinate pentru autoaparare, pot face uz de arma numai in poligoanele autorizate in conditiile prezentei legi sau in caz de legitima aparare ori stare de necesitate.
(2) Folosirea armelor prevazute la alin. (1) in poligoanele autorizate se poate face numai in conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora.

Art. 64 – Folosirea armelor utilitare
Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite in conditiile legii doar impotriva animalelor, iar armele cu destinatie industriala, pistoalele de alarma si semnalizare si pistoalele de start, folosite in competitiile sportive, numai in scopul pentru care sunt destinate, in astfel de conditii incat sa nu cauzeze vatamari corporale altor persoane.

Art. 65 – Procurarea munitiei pentru armele neletale
Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai in baza certificatului de detinator al armei, de la armurierii autorizati sa o comercializeze.